Využívajte viac funkcií s trvalou licenciou vo verziách Professional a Standard

  • Standard
  • 1.975
    per
  • Prehliadanie a komunikácia veľkých 3D CAD súborov. Spĺňa základné požiadavky na prezeranie a vytváranie zostáv.
  • Enterprise
  • viac užívateľov
    per Množstevné zľavy pre vaše podnikanie.
  • V prípade väčšieho objemu a individuálnych požiadaviek nás neváhajte kontaktovať.

Standard Vs Professional

STD

PRO

Import & Export

Prehľad importu a exportu

2D (tvorba zoznamu súčiastok, kopírovanie textu, kopírovanie obrázku)

Export kontroly kolízií (CSV, Excel, HTML, užívateľský náhľad)

Prevod jedného súboru (STEP, IGES, CATIA V5, PDF, 3DXML, CGR, Parasolid)

Hromadný prevod súborov (STEP, IGES, CATIA V5, PDF, 3DXML, CGR, Parasolid)

STD

PRO

Analýza

Výpočet premietnutých plôch

Analýza podrezania

Uhlová analýza

Kontrolné analýza kolízií

Porovnanie 2D CAD výkresov a 3D modelov

STD

PRO

Otváranie formátov 3D súborov

CATIA V5 2D (*.CATDrawing)

ProE/Creo Parametric 2D (*.drw;*.drw.*) verzie 16 - Creo 5.0

Solidworks 2D (*.slddrw)

STL (*.stl)

CATIA V4 (*.model;*.exp;*.session) verzie 4.1.9 - 4.2.4

CATIA V5 (*.CATPart;*.CATProduct;*.CGR) verzie V5R8 - 5-6R2018

UG NX (*.prt) verzie 11-NX - 12.0.0

JT (*.jt) verzie JT8.x, 9.x, 10, 10.2

Pro/Engineer (*.prt;*.prt.*;*.asm;*.asm.*)

STEP (*.stp;*.step) verzie AP203, AP214, AP242

IGES (*.igs;*.iges) verzie do 5.3

Parasolid (*.x_t;*.xmt_txt;*.x_b;*.xmt_bin) verzie 9.0 - 31.0.154

Solidworks (*.sldprt;*.sldasm) verzie 98 - 2019

Autodesk Inventor (*.ipt,*.iam) verzie v11 - 2019

Solid Edge (*.par;*.asm;*.psm) verzie V18 - ST11

3D XML (*.3dxml) verzie 4.0 - 4.3

XML (*.xml)

Autodesk (*.dwg;*.dxf) verzie 2.5 - 2019

HPGL (*.hpgl;*.hpgl2;*.hgl;*.hpg;*.hp2,*.gl2;*.plt)

Obrázok (*.jpg;*.gif;*.bmp;*.png;*.tif;*.tiff)

PDF (*.pdf)

STD

PRO

Vizualizácia

Nová, Otvoriť, Uložiť animáciu (.AVI)

3D rozložený pohľad

ISO Display (CATIA V5, NX, Default)

Posun pohľadu, Otočenie, Orbita, Pohyb pivotu, Persp./Ortho, Priblíženie

Zapínanie/vypínanie jednotlivých súčiastok, Poznámkovanie, Odmeriavanie

Panely (Hladina, 2D Hladina, Revízia, Užívateľský pohľad, Rez, Modelový strom, Preskúmať, Vlastnosti)

Režim Krok (Snap), Uchopenie objektov (Osnap)

Rýchle hľadanie komponentov

Pridať model

Informácie o produkte a výrobe (PMI - Product Manufacturing Information)

Uložiť obrázok

Vizuálne štýly

Farba a priehľadnosť telesa/povrchu

Manipulátor

Riadenie osí

Rovina rezu, Rámček, Vnútro

Vytvorenie užívateľského pohľadu pomocou snímky (Snapshot)

Vytvorenie 2D projekcie rezov

Vytvorenie 2D projekcie modelu

Vytvorenie animácie pomocou snímky (Snapshot)

Zobrazenie 2D výkresov (DWG, DXF)

2D pohľad (monochromatický, mini, snímky)

STD

PRO

Poznámkovanie a odmeriavanie

Poznámkovanie povrchu

2D/3D poznámky

3D značkovanie (text, čiara, šípka, kruh, obdĺžnik, voľná krivka, obláčik)

2D značkovanie (vizuálna poznámka, čiara, obdĺžnik, kruh)

Základné merania (súradnice, dĺžka, uhol)

Meranie dier (polomer, priemer, súradnice, otvor pre drážku, hĺbka otvoru, odsadenie)

Komplexné nástroje na meranie vzdialenosti

Komplexné nástroje pre meranie uhla

Výpočet (vymedzovací rámček, oblasť, povrchová plocha)

Výpočet (objem/hmotnosť, ťažisko, obsah plochy, povrchy)

Uloženie súradníc

Záznam poznámok a meraní

Licencia Enterprise

Ponuka pre väčší počet licencií a individuálne požiadavky

Všetky položky formulára sú povinné.

Skúšobná verzia

Zaslať zadarmo na môj e-mail 30 dennú skúšobnú verziu aplikácie 3D FastView.

Fill out my online form.
TOP