Využívejte víc funkcí s trvalou licencí

  • Standard
  • 54.300
    per
  • Prohlížení a komunikace velkých 3D CAD souborů. Splňuje základní požadavky na prohlížení a vytváření sestav.
  • Enterprise
  • více uživatelů
    per Množstevní slevy pro firmy.
  • V případě většího počtu a individuálních požadavků nás neváhejte kontaktovat.

Porovnání

STD

PRO

Import & Export

Přehled import a exportu

2D (tvorba seznamu součástí, kopírování textu, kopírování obrázku)

Export kontroly kolizí (CSV, Excel, HTML, uživatelský náhled)

Převod jednoho souboru (STEP, IGES, CATIA V5, PDF, 3DXML, CGR, Parasolid)

Hromadný převod souborů (STEP, IGES, CATIA V5, PDF, 3DXML, CGR, Parasolid)

STD

PRO

Analýza

Výpočet promítnutých ploch

Analýza podřezání

Uhlová analýza

Kontrolní analýza kolizí

Porovnání 2D CAD výkresů a 3D modelů

STD

PRO

Otevírání formátů 3D souborů

CATIA V5 2D (*.CATDrawing)

ProE/Creo Parametric 2D (*.drw;*.drw.*) verze 16 - Creo 5.0

Solidworks 2D (*.slddrw)

STL (*.stl)

CATIA V4 (*.model;*.exp;*.session) verze 4.1.9 - 4.2.4

CATIA V5 (*.CATPart;*.CATProduct;*.CGR) verze V5R8 - 5-6R2018

UG NX (*.prt) verze 11-NX - 12.0.0

JT (*.jt) verze JT8.x, 9.x, 10, 10.2

Pro/Engineer (*.prt;*.prt.*;*.asm;*.asm.*)

STEP (*.stp;*.step) verze AP203, AP214, AP242

IGES (*.igs;*.iges) verze do 5.3

Parasolid (*.x_t;*.xmt_txt;*.x_b;*.xmt_bin) verze 9.0 - 31.0.154

Solidworks (*.sldprt;*.sldasm) verze 98 - 2019

Autodesk Inventor (*.ipt,*.iam) verze v11 - 2019

Solid Edge (*.par;*.asm;*.psm) verze V18 - ST11

3D XML (*.3dxml) verze 4.0 - 4.3

XML (*.xml)

Autodesk (*.dwg;*.dxf) verze 2.5 - 2019

HPGL (*.hpgl;*.hpgl2;*.hgl;*.hpg;*.hp2,*.gl2;*.plt)

Obrázek (*.jpg;*.gif;*.bmp;*.png;*.tif;*.tiff)

PDF (*.pdf)

STD

PRO

Vizualizace

Nová, Otevřít, Uložit animaci (.AVI)

3D rozložený pohled

ISO Display (CATIA V5, NX, Default)

Posun pohledu, Otočení, Orbita, Pohyb pivotu, Persp./Ortho, Přiblížení

Zapínání/vypínání jednotlivých součástek, Poznámkování, Odměřování

Panely (Hladina, 2D Hladina, Revize, Uživatelský pohled, Řez, Modelový strom, Přezkoumat, Vlastnosti)

Režim Krok (Snap), Uchopení objektů (Osnap)

Rychlé hledání komponentů

Přidat model

Informace o produktu a výrobě (PMI - Product Manufacturing Information)

Uložit obrázek

Vizuální styly

Barva a průhlednost tělesa/povrchu

Manipulátor

Řízení os

Rovina řezu, Rámeček, Vnitřek

Vytvoření uživatelského pohledu pomocí snímku (Snapshot)

Vytvoření 2D projekce řezů

Vytvoření 2D projekce modelu

Vytvoření animace pomocí snímku (Snapshot)

Zobrazení 2D výkresů (DWG, DXF)

2D pohled (monochromatický, mini, snímky)

STD

PRO

Poznámkování a odměřování

Poznámkování povrchu

2D/3D poznámky

3D značkování (text, čára, šipka, kruh, obdélník, volná křivka, obláček)

2D značkování (vizuální poznámka, čára, obdélník, kruh)

Základní měření (souřadnice, délka, úhel)

Měření děr (poloměr, průměr, souřadnice, otvor pro drážku, hloubka otvoru, odsazení)

Komplexní nástroje pro měření vzdálenosti

Komplexní nástroje pro měření úhlu

Výpočet (vymezovací rámeček, oblast, povrchová plocha)

Výpočet (objem/hmotnost, těžiště, obsah povrchu a plochy)

Uložení souřadnic

Záznam poznámek a měření

Licencia Enterprise

Nabídka pro větší počet licencí a individuální požadavky

Všechny položky formuláře jsou povinné.

Zkušební verze

Zaslat zdarma na můj e-mail 30 denní zkušební verzi aplikace 3D FastView.

Fill out my online form.
TOP