3D FastView ponúka užívateľom pracujúcim s 3D CAD súbormi užitočné funkcie pre uľahčenie a urýchlenie práce

Vizualizácia rôznych aspektov 3D CAD modelov

Prezeranie 3D CAD súborov ako je CATIA V4 / V5, NX, ProE & Creo, Solidworks, Solid Edge, Inventor, JT, Parasolid, 3DXML, STEP, IGES, STL, HPGL, DWG / DXF, obrázky a PDF.

Generovanie rozložených pohľadov s využitím rôznych osí.

Podpora vytvárania perspektívnych pohľadov pomocou snímok pri použití klávesovej skratky.

Vytváranie rezov pre preskúmanie vnútra súčasti alebo pre tvorbu montážnych návodov.

Schopnosť skryť a zobraziť komponenty v stromovej štruktúre modelu alebo v rámci kontextového menu.

Generovanie 2D projekcie z rezu alebo modelu.

Zobrazenie informácie o produkte a výrobe (PMI - Product and manufacturing information), kóty a popisy tolerancií tvaru a polohy GDT (Geometry Dimension and Tolerancia).

Tvorba a ukladanie animácií zostáv a komponentov. Prehliadanie .dwg / .dxf výkresových súborov pre meranie alebo poznámkovanie.

Poznámkovanie a presné odmeriavanie

Prezeranie 3D modelu pomocou tradičných 2D značkovacích nástrojov, popisky povrchov a 3D anotácie.

Určovanie súradníc dier, hĺbky a kroku, najmä pre CNC obrábanie.

Zobrazenie, skrytie, záznam, export a import všetkých vykonaných poznámok a meraní.

Výpočet povrchovej plochy, objemu, hmotnosti, meranie hrúbky, uhlov a mnoho ďalšieho.

Analýza kľúčových vlastností 3D CAD modelu pred jeho výrobou

Rýchly výpočet premietnutej plochy súčasti alebo modelu.

Overenie návrhu zostavy pomocou analýzy kontroly interferencie.

Analýza podrezanie najmä u lisovaných a liatych častí.

Export kontroly interferencie v rôznych formátoch.

Analýza modelu pre správne uhly skosenia vzľadom na rôzne osi.

Porovnanie zmien medzi 3D CAD modely v reálnom čase.

Zlepšenie technickej komunikácie vďaka multi-formátovému exportu 3D CAD súborov

Exportujte viac formátov 3D CAD súborov, ako je STEP, IGES, CATIA V5 a mnoho ďalších v rámci jednej operácie. Vyberte, ktorá verzia vybraného formátu je pre vás tá najkompatibilnejšie a zdieľajte ju so spolupracovníkmi. V rámci multi-cad exportu možno využiť aj funkcia 3D PDF, ktorý zobrazuje montážne diely modelu vo vysokej kvalite.

Skúšobná verzia

Zaslať zadarmo na môj e-mail 30 dennú skúšobnú verziu aplikácie 3D FastView.

Fill out my online form.
TOP