3D FastView nabízí uživatelům pracujícím s 3D CAD soubory užitečné funkce pro usnadnění a urychlení práce

Vizualizace různých aspektů 3D CAD modelů

Prohlížení 3D CAD souborů jako je CATIA V4/V5, NX, ProE&Creo, Solidworks, Solid Edge, Inventor, JT, Parasolid, 3DXML, STEP, IGES, STL, HPGL, DWG/DXF, obrázky a PDF.

Generování rozložených pohledů sestav s využitím různých os.

Podpora vytváření vybraných pohledů pomocí snímků při použití klávesové zkratky.

Vytváření řezů pro prozkoumání vnitra součásti nebo pro tvorbu montážních návodů.

Schopnost skrýt a zobrazit komponenty v stromové struktuře modelu nebo v rámci kontextového menu.

Generování 2D projekce z řezu nebo modelu.

Zobrazení informace o produktu a výrobě (PMI – Product and manufacturing information), kóty a popisy tolerancí tvaru a polohy GDT (Geometry Dimension and Tolerance).

Tvorba a ukládání animací sestav a komponentů. Prohlížení .dwg/.dxf výkresových souborů pro měření nebo poznámkování.

Poznámkování a přesné odměřování

Prohlížení 3D modelu pomocí tradičních 2D popisů, popisky povrchů a 3D anotace.

Určování souřadnic děr, hloubky a kroku, zejména pro CNC obrábění.

Zobrazení, skrytí, záznam, export a import veškerých provedených poznámek a měření.

Výpočet povrchové plochy, objemu, hmotnosti, měření tloušťky, úhlů a mnoho dalšího.

Analýza klíčových vlastností 3D CAD modelu před jeho výrobou

Rychlý výpočet promítnuté plochy součásti nebo modelu.

Ověření návrhu sestavy pomocí analýzy kontroly interference.

Analýza podříznutí tvarů u forem výlisků a odlitků.

Export kontroly interference v různých formátech.

Analýza modelu pro správné úhly úkosu z různých os.

Porovnání změn mezi 3D CAD modely v reálném čase.

Zlepšení technické komunikace díky multi-formátovému exportu 3D CAD souborů

Exportujte více formátů 3D CAD souborů, jako je STEP, IGES, CATIA V5 a mnoho dalších v rámci jedné operace. Vyberte, která verze vybraného formátu je pro vás ta nejkompatibilnější a sdílejte ji se spolupracovníky. V rámci multi-cad exportu lze využít i funkce 3D PDF, jenž zobrazuje montážní díly modelu ve vysoké kvalitě.

Zkušební verze

Zaslat zdarma na můj e-mail 30 denní zkušební verzi aplikace 3D FastView.

Fill out my online form.
TOP